Туристически портал на Банско. Хотели и механи в Банско.

Туристически маршрути, забележителности, музеи, летни и зимни активности.

cam lift ski-tracks

"Св. Георгий Победоносец" - Разлог

Църквата "Св. Георгий Победоносец" е построена през 1834 г. с даренията и доброволния труд на местната християнска общност.

Тя е културна ценност с местно значение. 

Главната забележителност  на църквата   е иконостасът, в по-голямата си част покрит с рисувани орнаменти. Иконните редове са отделени един от друг чрез рисувани лозници, сред които са изобразени млади мъже в местно облекло с пушка в ръка, животни, птици и херувими.  Резбовани са царските двери, кръжилата и венчилката.