Туристически портал на Банско. Хотели и механи в Банско.

Туристически маршрути, забележителности, музеи, летни и зимни активности.

cam lift ski-tracks

Река Язо - Разлог

Река Язо е изкуствено прокопана река в периода в 1808 – 1812г. като нейното начало идва от карстов извор в м. Бетоловото. В следващите 2 века реката играе решаваща роля за разрастването и благоустрояването  на града и за неговото икономическо възмогване. По нея, до 50-те години на ХХ век, са работели множество воденици, дараци, чаркове, табахани и валевици.  Пак с нея хората на града свързват първата поява на електричество за бита през 1925 г.

Днес реката е неотменна част от облика на града, място за отдих и разходки.

 

Намира се на около десетина минутки западно от град Разлог. И днес е използва много от хората в околността.