Туристически портал на Банско. Хотели и механи в Банско.

Туристически маршрути, забележителности, музеи, летни и зимни активности.

cam lift ski-tracks

ОБС Банско прие нова рекламна стратегия

На редовната си сесия Общински съвет - Банско прие „Проект за вида и разположението на рекламни и информационно-указателни съоръжения на територията на гр. Банско”. С проекта се цели обновяване, подмяна и доразвиване на туристическо-информационната и рекламна инфраструктура в Банско, уеднаквяване на дизайна и подобряване на визията на града като туристически център от национално и международно значение. Съгласно приетата стратегия, ще бъдат поставени съвременни мултимедийни рекламни и информационни съоръжения, които ще улесняват посетителите на курорта при търсенето на туристически обекти.

 

Във връзка с кампанията за отдаване на земеделските земи от общинския поземлен фонд на земеделски стопани, както и на малоимотни и  безимотни граждани, съветниците одобриха списъка на земеделските имоти от общински поземлен фонд и правилата за отдаването им под наем. Приеха се  и Правила за ползване на мерите и пасищата на територията на общината, с които местният парламент задължава ползвателите да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.

 

В подкрепа развитието на туризма и алпинизма в планинския град, бе взето решение за финансово подпомагане на сдружение за планинарство „Николай Проев”, създадено в памет на загиналия в Хималаите алпинист от Банско Николай Проев – Пройката. С гласуваните средства организацията планира да възстанови детско-юношеската школа по туризъм и алпинизъм в града, като за тренировъчна база ще се използва изградения през 2013 година катерачески полигон в местността Пещерите.  В продължение на политиката за развитие на спорта в общината бе взето решение за финансиране дейността на Алпийския спортен клуб на ветераните в Банско, един от най-многобройните и активни ветерански клубове в страната.

Дружество „Военноинвалид” Банско ще получи средства за честване на своя 20 годишен юбилей, както и за подпомагане на своите членове.

 

Одобрен бе проект, с който община Банско ще кандидатства за финансиране на реконструкцията на ул. „Тодор Каблешков” в гр. Добринище. В рамките на проекта ще бъдат изградени нови тротоари и озеленяване на улицата. Общата стойност на проекта е 319 450 лева. 

 

Взе се решение за промяна правната форма на „Спортно-развлекателен комплекс Банско” от АД в ЕАД. Дружеството променя статута си, за да бъде възстановена апортирана общинска земя в размер на 60 дка, която дълги години е била блокирана в неработещото дружество с общинско участие.

„Земите в местността „Дурево блато” са били буквално подарени от община Банско на дружеството „Спортно-развлекателен комплекс Банско”. Вече повече от година и половина търсим правно издържано решение за освобождаването на общинския имот, който по някакъв късмет не е бил продаден през изминалите години от управителите на дружеството и съответно загубен за общината” изрази своето становище във връзка с взетото решение кметът Георги Икономов.